Loading...Loading...

Marknadstrenden för rostfritt stål

Ta en närmare titt på den aktuella marknadsutvecklingen för rostfritt stål och håll dig uppdaterad om situationen inom CBAM, prisutvecklingen för råvaror, energi och transport samt tillgängligheten för olika produktgrupper. Läs vår marknadsanalys här.

Allmän marknadstrend 

2024 har hittills varit en ganska bra start på marknaden när det gäller sålt tonnage, men det finns fortfarande viss osäkerhet om den framtida utvecklingen inom rostfritt stålindustrin. 

Priserna för platta produkter och svetsade rör ökar något, och stång från Indien kommer snart att följa med uppåt på grund av de höga skrotpriserna och fraktsituationen i Röda havet. 

Det blir intressant att se hur Kina startar upp efter Renminbi-perioden och om efterfrågan där också börjar öka igen, vilket då skulle kunna leda till högre exportpriser. 

I de följande avsnitten kommer vi ge dig några insikter i de olika ämnena relaterade till vår bransch samt vår syn på marknaden för rostfritt stål just nu. 

Råmaterial 

Nickel (LME 3 månader) 
Nickel visar en stabil start på 2024, vilket inte har varit vanligt under de senaste åren där Nickel alltid har varit det mest volatila råmaterialet. För närvarande är det 17 000 $/ton (28.02.24), och det är på samma nivå som vi mer eller mindre har sett de senaste tre månaderna. Rykten säger att gruvföretagen inte kommer att kunna arbeta lönsamt om Nickel går under 16 000 $/ton, men detta gäller endast för gruvdriften utanför Indonesien. Då Indonesien har blivit världens största leverantör av Nickel, trots att nickeltypen som produceras i Indonesien är av lägre kvalitet när det gäller att producera rostfritt stål, matchar utbudet fortfarande efterfrågan från marknaden. 

Krom 
Priset för krom ligger fortfarande fast för Q1/2024 med en nivå på 1,44 $/lb. och att ge en prognos för krom är ganska svårt. Rykten säger att det finns en god kapacitet av krom som matchar efterfrågan på marknaden, samtidigt som vi fortfarande hör rapporter om kritisk energiförsörjning i Sydafrika vilket skapar svåra förutsättningar för kromproduktionen. 

Ferromolybden 
Efter prisrallyt i början av 2023 har priset för Ferromolybden varit ganska stabilt i början av 2024 med värden mellan 45 000 - 47 000 €/ton. Något som gör planering och prissättning mycket enklare nu jämfört med situationen för ett år sedan. 

CBAM 

CBAM har diskuterats många gånger redan under 2023. Nu när mekanismen är på plats och alla onlineplattformar i stort sett är igång, kan vi äntligen se den verkliga arbetsbelastningen bakom denna åtgärd. Vi vill vara tydliga med att vi på Damstahl generellt stödjer åtgärder till förmån för EU, men det sätt de utformas på behöver dock bli mer användarvänliga och lättarbetade. Detta är tyvärr något som CBAM definitivt inte är. 

Lyckligtvis har Damstahl, sedan drygt tre år tillbaka, redan börjat samlat in CO2-data från våra leverantörer, som ett led att stötta vårt arbete inom CSR och hållbarhet. Detta innebär inte automatiskt att vi har varit väl förberedda för CBAM i sig, men vi har redan djupa insikter i datan, vilket gör att vi kan utvärdera datan från systemen. 

Fraktsituation 

Vägtransport 
Många störningar, som avbokningar och förseningar, har präglat marknaden för vägtransport i Europa i början av 2024. 

I januari var det strejker och protester över hela Tyskland. Främst centralt belägna vid stora nav, t ex blockerades ingången till Hamburgs hamn under en längre tid. Detta berodde på flera parallella protestaktioner som startades av den tyska lokförarföreningen (GDL), den tyska bondeföreningen (DBV) och föreningen för vägfrakt, logistik och avfallshantering (BGL). Alla transportmedel påverkades och protesterna handlade om löner och andra villkor. 

Vi har också drabbats av den allmänna strejken i Finland i februari, som startades i protest mot den finska regeringens arbetsmarknadsreform och nedskärningar. Här var transport- och logistiknav också målet. Spanien drabbades också, där bönder blockerade vägarna med sina traktorer. 

Sjöfrakt 
Situationen kring Röda havet har delvis lösts genom att ändra rutterna för containerfartyg från Suezkanalen till att istället gå söder om Afrika. Enligt de senaste tillkännagivandena från Maersk och andra rederier, förbereder man sig nu för att transporter genom Röda havet inte kommer kunna återupptas i år. Detta innebär att alla transportscheman håller på att uppdateras för att matcha dessa nya förutsättningar. Konsekvensen av detta är tyvärr en längre transit tid för asiatiska varor att nå norra Europa, samtidigt som fraktat material beläggs med ett större CO2-avtryck. 

Flera branscher inom leveranskedjan räddas av den fortsatt låga efterfrågan från sina kunder, så "tomma hyllor" som under Covid-perioden förväntas inte trots en längre transit tid. 

Fraktkostnaderna har skjutit i höjden som ett resultat av ovanstående situation. Trots små nedgångar i SCFI-priserna (https://se.leman.com/scfi/) veckorna före det kinesiska nyåret är nivån fortfarande ganska hög. Tyvärr verkar det finnas flaskhalsar i utrustning och kapacitet, vilket håller kvar trycket på priserna. 

Energikostnader 

Energikostnaderna utgör inget problem för närvarande - priserna för naturgas förblir på en stabil, men låg nivå, vilket i stort sett är i linje med vad vi har sett före krigstiderna, dvs en nivå på ungefär 23,00 €/MWh levererat till NL. Från verken hör vi inte heller nyheter om ökande energikostnader för närvarande och eftersom vintersäsongen närmar sig sitt slut förväntar vi oss inte att energitilläggen återkommer på kort sikt. 

Skrot 

Priserna på skrot är en av de materialpriser som driver en uppåtgående trend sedan början av 2024. Den främsta orsaken till denna uppåtgående trend är situationen i Röda havet, vilket begränsar flödet av material från EU till Asien. Det medför att asiatiska stålverk har svårt att hitta rätt mängd och kvalitet på skrot för sin produktion. Dessutom har CBAM börjat påverka situationen vilket innebär att allt fler stålverk testar att ha en högre andel skrot i sin produktion för att matcha lägre CO2-gränser. 

När vi sedan lägger till att flera länder har exporttullar eller kvoter på skrot bekräftar det vi hör, genom att prata med skrotbearbetare i EU, att några av EU:s stålverk har svårt att hitta tillräckligt med skrot. Detta bekräftas igen av ett EU-stålverk med egen återvinning. Samtidigt ser vi att t ex  Ugitech, vår nordiska partner för stång, ökar sin produktion av material som innehåller upp till 95% skrot ökar. Allt för att minska CO2-utsläppen, och det med så mycket som 70%. Allt detta sammantaget ökar naturligtvis efterfrågan på skrot. 

Alla dessa faktorer tillsammans innebär att vi måste följa priserna och tillgängligheten på skrot när vi försöker förutse utvecklingen av priset för rostfritt stål. Därmed blir skrotpriserna grundläggande viktigare för priset på rostfritt stål än nickel. 

Nyheter om produkter 

Stång 
Utbud och efterfrågan på stång är för närvarande mycket balanserad. Avvecklingen av lager under 2023 har skapat vissa gap i lagren hos distributörerna i EU, men verkens lager gör det möjligt att fylla på dem med kort varsel. Vi börjar också få rapporter från ett par europeiska verk just nu om längre ledtider - särskilt när det gäller smidda stängers dimensioner och martensitiska material. 

Från Asien är ledtiderna för närvarande något förlängda på grund av fartygens transit tid västerut, men produktionskapaciteten i Asien är mer än tillräcklig för den aktuella efterfrågesituationen från EU. 

Rör 
När det gäller sömlösa rör kan vi se att ledtider och priser är ganska stabila, vilket är intressant eftersom dessa produkter är mindre volatila jämfört med de andra som har nämnts tidigare. Därför är lager- och leveranssituationen under kontroll och vi kan tillgodose efterfrågan. 

När vi tittar på situationen för svetsade rör har verken som tillverkar rör fortfarande relativt höga lagervolymer vilket innebär god tillgänglighet och korta ledtider. 

Den övergripande största oron för alla EU-verk som tillverkar rör just nu är prisnivån, som ligger under deras produktionskostnad och rör säljs till priser under priset för plåt. Detta är uppenbart inte en hållbar situation vilket är anledningen till att priserna ökar. Plåt 
Generellt sett har 2024 börjat bättre än förväntat och på en något högre nivå än vid slutet av 2023. Verken vi arbetar med har upplevt en bra tillströmning av order, även om det inte har varit mycket positiv feedback från marknaden. Särskilt för kallvalsad plåt har orderingången varit extremt positiv. 

Vi är mycket spända över att se om detta kommer att fortsätta eller om det har varit en effekt av "destocking" både hos distributörer och slutanvändare. 

Samtidigt är vi spända över konsekvenserna av den pågående strejken på Acerinox, där vi naturligtvis vidtar alla försiktighetsåtgärder från vår sida och samma sak med gäller för strejkerna i Finland som vi nämnt tidigare. 

Rördelar 
Den allmänna tillgången för rördelar är ganska stabil just nu. Vi ser inga förändringar i ledtider förutom de problem som kan uppstå baserat på situationen i Röda havet. Priserna har sakta börjat röra sig uppåt. Flänsar har redan börjat öka, vilket är rimligt då de normalt följer priset på stång. Priset på rördelar har varit stabilt under en tid, men nu pratar leverantörerna också om prisökningar, på grund av rörelsen från verken som tillverkar rör. Allt som allt råder en stabil tillgång på rördelar, men med en del prisökningar den närmaste tiden. 

Prisökningar

  • Efter 22 månader av nedgång i priset på rostfritt stål vänder nu situationen. Det finns många anledningar som har lett till denna prisökning och nedan listas några av de främsta:
  • Nickelpriserna ligger under en rimlig värdering och förväntas öka. Enligt Mintec förväntas priserna öka till en genomsnittlig nivå på 18 000 - 22 000 USD/MT under nästa år, efter en period där priserna testat gränsen på 15 000 USD/MT.
  • Den aktuella situationen i Röda havet leder till längre leveranstider och betydligt högre priser för produkter som importeras till Europa.
  • En strejk inom transportsektorn i Finland kan leda till distributionsproblem från en av de största valsverken för platta produkter.
  • En strejk på Acerinox i Spanien leder till längre leveranstider och osäkerhet i marknaden. Därmed kan totalt sett 50-60% av den europeiska produktionen av platta produkter påverkas av begränsningar i försörjningskedjan.
  • Verken som producerar rör gör det fortfarande med betydande förluster, dvs. rörsektioner säljs fortfarande till priser under plåtpriser, vilket naturligtvis är ohållbart.
  • De europeiska stångproducenterna är under enorm press från Asien och sjunkande legeringstillägg. För att upprätthålla den europeiska produktionen behöver vi se att priserna vänder uppåt.

Med ovanstående bakgrund är det uppenbart att priserna med stor sannolikt bör öka under de kommande veckorna/månaderna. På Damstahl har vi redan tagit det första steget i mitten av februari och kommer också att genomföra en prishöjning den 1 mars. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ser vi fram emot ett mycket spännande 2024, som redan präglas av olika geopolitiska utmaningar vilka bidrar till osäkerheten kring utvecklingen av den europeiska ekonomin. Lyckligtvis ser vi flera marknadssegment med tillväxt och vi kommer att utöka och stärka vårt fokus på hållbarhet och digitalisering för att kunna skapa värde för våra kunder och partners generellt under 2024. 

Vill du veta mer?

Henrik Ørskov

CPO & Supply Chain Director, Nordic
hoe@damstahl.com

Bli en mästare på rostfritt stål

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med vad som händer i den rostfria världen. Det är också här du får vår populära information om månadens legeringstillägg.

Klicka här för att läsa vår Sekretesspolicy