Loading...Loading...

Fri­skriv­ning

Vi gör vårt yttersta för att säkerhetsställa att informationen på denna webbplats är fullständig, korrekt och aktuell, och eftersträvar att eventuella fel rättas till så fort som möjligt. Men vi kan inte garantera något gällande aktualitet, korrekthet, fullständighet etc. Damstahl kan inte på något sätt hållas ansvarig för informationen på sidan – om den mot förmodan skulle vara felaktig.

Damstahl kan inte heller hållas ansvarig för förlust som kan uppstå – direkt eller indirekt som resultat av användande av denna hemsida. Detta gäller även för virus orsakat av nedladdningar.

Damstahl kan inte hållas ansvarig för innehållet på externa webbplatser och dokument vi länkar till. Användande sker på brukarens egen risk.

Vi gör allt vi kan för att säkerhetsställa en stabil drift av webbplatsen, men ansvarar inte för fel eller kraschar, till exempel avbrott på grund av reparation, underhåll eller förbättring av webbplatsen.