Loading...Loading...

Damstahls Visselblåsarportal

Som en del av vår vision är vi fast beslutna att driva vår verksamhet utifrån grundläggande mänskliga värderingar och en hög etisk standard.

Därför är det fullt naturligt för oss att erbjuda möjligheten för anställda, kunder, leverantörer etc. att rapportera oreglerat beteende eller handlingar som bryter mot lag och/eller etiska värderingar.

Om du vill ha mer information, tillgång till vår visselblåsarpolicy eller kanske för att rapportera en händelse, klicka på länken till höger och följ instruktionerna.

Alla rapporter behandlas med största sekretess.