Loading...Loading...

Damstahl AB - Köp- och leveransvillkor

Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum.

Emballage
Debiteras alltid till självkostnadspris och återtas ej.

Expeditionsavgift
- För varje order (förutom rördelar) som understiger 300 kilo, tillkommer en expeditionsavgift på 300 SEK.
- För rördelar där ordervärdet totalt understiger 3 000 SEK, tillkommer en expeditionsavgift på 300 SEK.

Materialcertifikat
Materialcertifikat enligt EN 10204/3.1 debiteras med SEK 125:-/intyg. Vänligen notera att intygsnormen varierar för olika produkter. Övriga intyg debiteras till självkostnadspris. Om beställning av intyg accepteras i efterhand debiteras
dessa med x 2.

Leveransvillkor
FCA Damstahl, Cylindergatan 2, Malmö enligt Incoterms® 2010

Priser
Gällande legeringstillägg tillkommer.

Returer
Standarddimensioner i fullgott skick och fabrikations-längder/-utförande kan returneras efter överenskommelse, mot 80 % kreditering av fakturerat värde samt returneras med betald frakt till det lager varifrån leverans har skett.

Övriga villkor
Övriga avtalsvillkor enligt Stål- och Metallföreningens allmänna leveransbestämmelser.