Loading...Loading...

Ansvarsfraskrivelse

Vi gør naturligvis vores yderste for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er fuldstændige, korrekte og ajourførte, ligesom eventuelle fejl løbende søges rettet.

Der er dog en grænse for vores ansvar, og vi kan ikke give garanti, for så vidt angår oplysningernes aktualitet, nøjagtighed, fuldstændighed m.v. Damstahl kan således ikke på nogen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, der findes på siden - uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. 

Damstahl kan heller ikke pålægges ansvar for skader eller tab, som måtte opstå – direkte eller indirekte – som følge af brugen af denne hjemmeside. Det gælder også eventuelle computervira forårsaget af downloads.

Damstahl kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på de websites og eksterne dokumenter, vi linker til. Anvendelsen sker på brugerens eget ansvar.

Vi gør, hvad der er muligt for at sikre en stabil drift af hjemmesiden, men er dog ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser eller nedbrud, f.eks. afbrydelse på grund af fejlretning, vedligeholdelse eller forbedring af hjemmesiden.