Loading...Loading...

Privatlivspolitik

Vi behandler persondata i forbindelse med hjemmesider og andre digitale tjenester. Sikkerhed og overensstemmelse med persondatalovgivning er højt prioriteret. Derfor har vi gennemført denne politik om beskyttelse af persondata, som gælder alle tjenester, der henviser til denne politik, uanset hvordan du får adgang til tjenesterne. Ved at benytte vores hjemmesider og services giver du udtrykkeligt dit samtykke til, at vi kan behandle dine persondata som beskrevet i denne privatlivspolitik.

Hvilke persondata indsamler og behandler vi?

Vi indsamler og lagrer alle oplysninger, som du indtaster på vores hjemmeside, eller som du opgiver, når du benytter vores tjenester & services. Herudover indsamlet vi oplysninger, som automatisk sendes til os fra dit udstyr. De oplysninger som vi indsamler kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • Oplysninger, som du opgiver, når du opretter en brugerprofil eller benytter de tjenester, vi stiller til rådighed
 • Oplysninger, der opgives i forbindelse med korrespondance via vores websted eller korrespondance, der sendes til os
 • Oplysninger om din og din enheds placering, herunder det entydige enheds-id, hvis du har aktiveret denne tjeneste på mobilenheden, og
 • Yderligere oplysninger, som du måtte opgive via sociale medier eller andre tredjepartstjenester. 

Udover de oplysninger, som du selv giver os, indsamler vi automatisk de oplysninger, der sendes til os fra din computer, mobilenhed eller andet udstyr.

Disse oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til: 

 • Oplysninger om din interaktion med vores websted og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, enheds-id, enhedstype, oplysninger om geoplacering, computer- og forbindelsesoplysninger, statistik om sidevisninger, trafik til og fra vores hjemmeside, henvisnings-URL-adresse, annoncedata, IP-adresse og standardweblogoplysninger, og
 • Oplysninger indsamlet via cookies Vi henviser til vores cookiepolitik, som du finder her

Vi modtager eller indsamler muligvis yderligere oplysninger om dig fra tredjeparter og føjer disse til vores brugeroplysninger. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til demografiske oplysninger, navigationsoplysninger, supplerende kontaktoplysninger og yderligere oplysninger om dig fra andre kilder, f.eks. offentlige myndigheder, i det omfang det er tilladt ifølge loven.

Hvad bruger vi dine persondata til?

 Vi anvender de oplysninger vi indsamler om dig til en række formål, herunder til at: 

 • Muliggøre din brug af vores tjenester og hjemmeside
 • Behandle dine forespørgsler og ordrer
 • Levere produkter, tjenester, service og kundesupport til dig
 • Forbedre vores produkter, tjenester, service og hjemmeside
 • Tilpasse vores hjemmeside og tjenester til dig
 • Få en bedre forståelse af, hvordan vores hjemmesider og apps bruges, så vi kan forbedre dem
 • Sende dig forretningsmæssige oplysninger, herunder ordrebekræftelser, fakturaer mv.
 • Sende dig nyhedsbreve og markedsføring pr. e-mail, hvis du har samtykket til dette
 • Foretage markedsundersøgelser om vores kunder, deres interesser, om tendenser og kundeadfærd
 • Administrere, diagnosticere og udbedre problemer på vores hjemmesider
 • Forhindre eller fastslå ulovlig aktivitet eller beskytte eller håndhæve rettigheder, og
 • Undgå eller imødegå sikkerhedsbrud.

Vi behandler og opbevarer kun data om dig, der er nødvendige, relevante og tilstrækkelige til at opfylde de formål, som er nævnt ovenfor.

Vi lagrer ikke persondata længere end tilladt ved lov og sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål.

Kontrol og opdatering af persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Videregivelse af persondata

Vi videregiver ikke persondata til tredjeparter, undtagen i følgende specifikke tilfælde:

 • Du har afgivet dit udtrykkelige samtykke til videregivelsen
 • Videregivelsen sker inden for Damstahl-koncernen til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik
 • Videregivelsen sker til betroede virksomheder eller personer, der behandler persondata for os baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed. Disse virksomheder eller personer har ikke tilladelse til at bruge dine oplysninger til deres egne formål
 • Når vi er pålagt at videregive oplysninger i forbindelse med en vidneindkaldelse, retskendelse eller andre gældende lovmæssige eller juridiske processer
 • Når vi i god tro mener, at videregivelsen af oplysninger er nødvendig for at forhindre eller reagere på bedrageri, forsvare vores apps eller hjemmesider mod angreb, eller beskytte vores virksomheds, kunders og brugeres ejendom og sikkerhed, eller offentlighedens sikkerhed, eller
 • Hvis vi fusionerer med, opkøber eller opkøbes af en anden virksomhed, sælger en hjemmeside, app eller forretningsenhed, eller hvis alle eller en væsentlig del af vores aktiver opkøbes af en anden virksomhed. I disse situationer vil dine oplysninger sandsynligvis være et af de aktiver, som overdrages.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke videregiver persondata om dig til tredjeparter med henblik på deres egne markedsføringsformål, medmindre du udtrykkeligt har samtykket til at oplysningerne må videregives til sådanne formål.

Hvor lagres dine persondata?

Personoplysningerne lagres i Damstahls datacenter og hos vores underdatabehandlere, som opbevarer og behandler persondata på vores vegne i henhold til denne privatlivspolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i Danmark eller tredjelande, sikrer vi os altid, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne privatlivspolitik og som følger af gældende lovgivning.

Beskyttelse af persondata

Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. firewalls, datakryptering samt fysiske og administrative adgangskontroller til data og servere), som begrænser risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring.

Adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har også ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbydere. Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Rettelse eller sletning af persondata

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal blot henvende dig til os og oplyse, hvad du ønsker at få rettet.

Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, eller hvis du hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser, kan du altid anmode om at få dem slettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik, således at vi til enhver tid overholder gældende lovgivning. I tilfælde af ændringer får du besked i henhold til gældende lovgivning.