Loading...Loading...

6. december 2023 Henrik Ørskov, Jan Knaak

Markedstrends for rustfrit stål - December 2023

Den rustfri stålindustri har i 2023 været præget af betydelige prisfald og markeds-usikkerhed, særligt forstærket af den svækkede tyske påvirkning på det europæiske marked. Samtidig undlader kunder at lagre materialer, der ikke vil blive brugt ved årets slutning, hvilket yderligere bidrager til en generel usikkerhed på markedet. I 2024 ser vi frem til et forventet opsving på markedet og er dedikerede til fortsat at levere værdifuld og indgående service til vores kunder. 2024 markerer samtidig en betydningsfuld tid for Damstahl, idet vores byggeprojekter realiseres og dermed muliggør diversificering af vores produktudvalg og forbedring af vores leveringskapaciteter.

Generelle markedstendenser

Markedet for rustfrit stål er i den grad ’one-of-a kind’ - det er du som læser sandsynligvis allerede helt klar over. I øjeblikket er markedet forholdsvis stille, især på grund af den vedvarende svage tyske markedssituation, som dominerer i hele Europa. Desuden nærmer vi os årets afslutning, hvilket betyder, at aktører er tilbageholdende med at lagre materiale, der ikke vil blive brugt inden årets udgang. Derudover forventes december måned, der traditionelt set er stille i forhold til resten af året, at blive endnu mere stille sammenlignet med de seneste år.

Den tyske forening VDMA rapporterer, at Tyskland har en indeksværdi på 80 sammenlignet med 2022. På den anden side viser PMI (Purchase Manager Index) i Tyskland en stærk udvikling med 42,3 point, sammenlignet med bundniveauet på 38,8 point i juli 2023.

CBAM – stadig mangelfuld information

Som importører af udenlandske varer er vi dybt engageret i de pågående diskussioner om CBAM. Den nuværende håndtering af direktivet medfører udfordringer for alle involverede. Dog vil du som slutbruger ikke opleve besvær i forbindelse med direktivet, men det forventes, at priserne på asiatisk materiale vil stige efter implementeringen. Den 17. august færdiggjorde Europa-Kommissionen den endelige regulering af CBAM-initiativet, der trådte i kraft den 1. oktober 2023 med en rapporteringsfase og derefter fuld implementering senest den 1. januar 2026. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) er en af de helt store ’søjler’ i den europæiske grønne dagsorden og sigter mod at kompensere for produkter, der importeres fra lande med færre restriktioner på CO2-udledninger. De berørte produkter omfatter stål, aluminium, elektricitet, cement og gødning.

Efter at have deltaget i adskillige webinarer om procedurerne for CBAM, er der stadig ingen klarhed for de konkrete konsekvenser. Det betyder, at vi stadig afventer et overblik over hvad vi skal rapportere og ikke mindst, hvordan vi skal rapportere den nødvendige information. Vores bekymring omhandler bl.a. evalueringen af de indtastede data: Hvem har kontrol over det, og hvordan sikres det, at de rapporterede CO2-data bliver valideret?

Prisudvikling

Nickel (LME 3 måneder)

I løbet af 2023 har nikkel opført sig usædvanligt med hensyn til de fundamentale parametre. Efter at have rapporteret en pris på 19.500 $/ton i september, er prisen nu faldet markant til et niveau omkring  16.000 $/ton. Det betyder, at i forhold til begyndelsen af 2023 har nikkel mistet 50% af sin værdi på LME og rammer et toårigt lavpunkt. At give en prognose for nikkel er næsten umuligt - der er flere rygter om eksportforbud eller reduceret produktion af nikkel i Indonesien for at sikre nikkelreserverne til kommende generationer. Diskussionerne om elbilbatterier fortsætter også. Alle disse faktorer kan påvirke nikkelprisen, men hvornår og i hvilket omfang er uklart på nuværende tidspunkt.

Mintec forventer dog en markant stigning til et niveau mellem 20.000 og 25.000 $ inden for kort tid.

Chrom

I begyndelsen af oktober blev prisen for krom for fjerde kvartal 2023 offentliggjort og viser med 1,53 $/lb. en lille stigning - som nok snarere skal ses som en stabilisering af prisen. Indflydelsen fra det kinesiske marked er blevet markant større i løbet af 2023. Sydafrika har stadig de største reserver af krom, men på grund af dårlig, lokal infrastruktur, kan kun en begrænset mængde overføres til ferrokrom.

Ferromolybdenum

Ligesom nikkel har ferromolybdæn oplevet betydeligt værditab i 2023. Med en startpris på 64.150 $/to. ved årets begyndelse og et højdepunkt i februar på omkring 105.500 $/to. er prisen for materialet nu faldet til 42.000 $/to., hvilket giver en nedgang på ca. 35% sammenlignet med januar. Det aktuelle prisniveau kan betragtes som stabilt og vedvarende.

Skrot

Priserne på skrot forbliver forholdsvis stabile i øjeblikket og ligger på 1.280 €/ton (V2A). Da den samlede produktion og forbrug af rustfrit stål er på et lavt aktivitetsniveau, afbalanceres udbud og efterspørgsel for skrot fint for øjeblikket. Det vil være interessant at følge udviklingen fra 2024 og fremefter, da den grønne dagsorden kun kan håndteres ved at øge skrotandelen i produktionen af rustfrit stål.

De stabile skrotpriser er også årsagen til, at priserne ikke falder på baggrund af den lavere nikkelpris, da 85% af EU's produktion af rustfrit stål er baseret på skrot.

Energiomkostninger

For naturgas blev det forudsagt, at priserne ville stige i fjerde kvartal med et højdepunkt ved årets afslutning, men indtil nu er priserne forblevet stabile eller kun steget en smule. Den europæiske efterspørgsel har været ret lav på grund af det milde efterårsvejr over hele kontinentet. Derudover er de europæiske lagre næsten fulde, hvilket er usædvanligt. Strejker på australske LNG-eksportanlæg og konflikten i Israel har medført en vis markedsvolatilitet, men forsyningsrisikoen ser ud til at være under kontrol for nuværende.

Elektricitet

Her forventede vi også en sæsonmæssig stigning i fjerde kvartal. Priserne har været svagere i længere tid end forventet, og årets afslutning viser stadig ingen tegn på opsving. Stigende omkostninger bør presse elektricitetspriserne op på grund af det sæsonmæssige pres.

Samtidig ser vi ingen udvikling i de energitillæg, som værkerne pålægger.

Transport

Aktiviteterne for fragtfirmaerne er generelt lavere sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Der er derfor tilgængelig kapacitet derude for os som transportkøbere. Vi befinder os midt i en højsæson for transport af varer, både i forbindelse med jul og ovenpå en Black Friday-weekend. Det kan derfor medføre udsving fra uge til uge. Den tyske stigning i MAUT har også en betydelig effekt på priserne, hvilket også vil påvirke stålindustrien.

Vejtransport

Branchen ser stadig ind i fremtidige udfordringer med mangel på chauffører, hvilket kan påvirke forsyningen. Flere chauffører forlader branchen end dem, der tilslutter sig. Lige nu er 5% af chaufførerne under 25 år, og over 40% er over 55 år og på vej på pension. Branchen forsøger nye tiltag for at tiltrække folk til denne sektor. Chauffører skifter også ofte fra en branche til en anden over tid, da betingelserne for industrierne ændrer sig, for eksempel i byggeindustrien, der desværre oplever lavere aktivitet.

Den nye ekstra tyske MAUT trådte i kraft den 1/12 – 2023. MAUT-afgiften gælder for al eksport/import til Tyskland, for varer i transit gennem Tyskland samt for tværhandel. Stigningen er beregnet til ca. 83% (kilde: BWS).

Søfragt

ETS (Emissions Trading System) træder i kraft den 1. januar 2024 og er en CO2-afgift for søfragt. Afgiften gælder både for færger til/fra Storbritannien, Norge, Sverige og Finland, men også for al oversøisk fragt. Implementeringen vil ske gradvist indtil 2026, hvor 100% af dokumenterede CO2-emissioner vil blive registreret. Lige nu er branchen uenig om, hvordan beregningen skal opgøres, og derfor er den faktiske omkostning pr. TEU endnu ikke oplyst. Den tyske MAUT gør sig også gældende her, nemlig på containere, der skal transporteres til/fra Hamburg/Bremerhaven.

På det oversøiske marked falder efterspørgslen generelt, og rederierne er derfor ikke i stand til at fylde deres skibe i Europa. Det resulterer i adskillige aflyste afgange og/eller ændringer i ruterne, hvilket påvirker skibenes punktlighed med 3 til 5 dage. Europas import er stort set stagneret siden 2019, og eksporten er faldet med 10%. Fragtniveauet er derfor på et minimum, og da der er mange nye store skibe klar til søs, forventes der stadig en overkapacitet i 2024. Man forventer derfor, at priserne i første kvartal af 2024 fortsat vil være under pres (Kilde: SCFI - Lars Jensen).

Nyheder fordelt på produktgruppe

Rør

Leveringssituationen for rør har ikke ændret sig meget siden vores seneste Markedstrends-update. Den generelle tilgængelighed er stadig god, og leveringstiderne er blevet endnu mere pålidelige - desværre på grund af den lavere markedsaktivitet. Men vi ser stadig flere segmenter med høj aktivitet, såsom pharma-industrien og segmenter indenfor rent vand og spildevand. Så for de store aktører inden for disse kategorier, er det stadig nødvendigt at planlægge i god tid i forvejen.

Plader

De forsinkelser, vi oplevede fra nogle værker efter sommerferien, er nu overstået, og vi står overfor en meget stabil forsyningssituation. Selvom lagerniveauerne er faldet i de seneste måneder, er køberne stadig forsigtige med at genopbygge deres lagre midt i den aktuelle markedsmæssige usikkerhed. Derfor overvejer nogle europæiske værker at forlænge deres planlagte vedligeholdelsesperiode grundet den lave efterspørgsel.

EU-Kommissionens undersøgelse af omgåelse af tolden for indonesisk produceret rustfrit stål har haft en tydelig indvirkning på international handel, og importen til EU er faldet betydeligt.

Fittings & Flanger

Priser og tilgængelighed for disse produkter har været temmelig stabile siden marts 2023. I november kunne vi for første gang i flere måneder se en svag stigende tendens for disse produkter.

Stangstål

På grund af den generelle lave markedsaktivitet er tilgængeligheden af stangstål fra både EU og Indien stabil, og leveringstiderne er korte sammenlignet med 2022. Året har derfor været præget af stabilitet indenfor stangstål, og der har ikke været områder med knaphed. Derudover kan det faktisk ses, at kapaciteterne i Indien nu er for høje, da værkerne på baggrund af den overordnede EU-adfærd med at flytte flere mængder til Indien i 2023 øgede deres kapaciteter. Markederne i EU er nu mættede, hvorfor der i øjeblikket ikke er plads til yderligere vækst.

Desuden udløber EU's Safeguard-foranstaltning ved udgangen af juni 2024, og vi har ingen information om en eventuel ny foranstaltning, der kunne erstatte de nuværende safeguards

Bæredygtighed

Vi har modtaget særligt gode nyheder fra vores strategiske partner, Ugitech (FR), vedrørende deres fokus på bæredygtighed. Ugitech har gennemført en fuld LCA (livscyklusanalyse) af deres produkter inden for stangstål for flere kvaliteter. LCA-analysen følger CO2-forbruget på de forskellige produktionsstadier for at give en meget bedre forståelse af de forskellige produktlinjer. Derfor er den langt mere detaljeret end blot rapporteringen af et CO2-aftryk for hele værket og bør være vejen frem for alle producenter.

Konklusion

2023 er og har været et meget specielt år for den rustfri stålindustri. Kombinationen af betydelige prisfald og et svagt marked gør forretningsforudsigelser ekstremt udfordrende. Vi håber og forventer at 2024 vil vise et opsving på markedet, og vi er klar til at betjene alle vores kunder med en bred og dybdegående service fra vores side. I det kommende år ser vi frem til et helt særligt kapitel for Damstahl, hvor vores byggeprojekter bliver ført ud i livet og yderligere styrker vores position i forhold til kommende udfordringer.

Henrik Ørskov

Director, Nordic CPO
hoe@damstahl.com

Bliv klogere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret på bl.a. markedstrends, produktnyheder og værdifuld viden om rustfrit stål.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Læs mere om vores persondatapolitik her