Loading...Loading...

2. maj 2024 Henrik Ørskov, Jan Knaak

Markedstrends for rustfrit stål - Maj 2024

Velkommen til de seneste markedsindsigter fra Damstahl, hvor vi dykker ned i den dynamiske verden af rustfrit stål. Vi giver dig et nærmere kig på den nuværende markedssituation og holder dig opdateret omkring prisudvikling, energi og transport, samt tilgængeligheden af vores forskellige produktgrupper.

Generelle markedstrends

Med et helt kvartal og en måned bag os oplever vi stadig, at markedet generelt er volatilt, og usikkerheden om fremtiden er høj, det til trods for en stigende optimisme på flere markeder. Nye konflikter påvirker den geopolitiske situation og gør det endnu sværere at forudsige markedet for de kommende måneder.

Den kinesiske økonomi er endnu ikke vendt fuldt tilbage, selvom rustfri stålproduktionen oplevede en imponerende stigning i marts (+11% i forhold til året før). Det skal dog bemærkes, at denne stigning ikke skyldtes øget efterspørgsel, men primært blev drevet af økonomiske mål, der blev supporteret af det Kinesiske styre.

Prisudvikling

Nickel (LME 3 måneder)

Nickel har i de sidste to måneder taget et stort og forventet skridt opad i pris, med kun en kort pause primo april. Den 19. april brød Nickel gennem 19.000 $/ton. Mintec forudsiger nu en opadgående tendens i de kommende måneder med sigte på +23.000 $/ton.

For nyligt har både USA og Storbritannien annonceret nye sanktioner mod Rusland, herunder forbud mod nikkel, aluminium og kobber fra ny produktion. Dette bør yderligere presse priserne opad.

Krom

Krom-benchmarkprisen for Q2/2024 er blevet annonceret til 1,52 $/lb, hvilket svarer til en stigning på 5,6 $/lb. Som nævnt i vores tidligere markedsanalyser er denne pris meget svær at forudsige, og vi har ingen udsigt til den videre udvikling. Den opadgående prisudvikling for krom kan forklares med nedsat produktion i adskillige lande, undtagen Kina, og et sæsonmæssigt mønster.

Ferromolybdenum

Ferromolybdenum forbliver forholdsvis stabilt med priser mellem 47.000 og 48.800 $/ton. Den overordnede tendens for dette råmateriale viser, at efterspørgslen efter Ferromolybdenum stiger på grund af de højere kvaliteter, der produceres i Kina og Indonesien. Da der forventes en mangel på udbud, kan priserne forblive på et højt, men stabilt niveau.

Energipriser

Nu hvor vi går ind i den varmere del af året, forventer vi ikke, at energipriserne vil stige i de kommende måneder. Lagrene af naturgas er stadig tilstrækkeligt fyldte, og der er ingen mangel at forvente. I øjeblikket vises prisen for naturgas til 31,80 €/MWh, hvilket er en lille stigning grundet høj geopolitisk usikkerhed. Ikke desto mindre er efterspørgslen forholdsvis lav, hvilket vil lægge pres på gasprisen.

Aktuel fragtsituation

Vejtransport

Generelt oplever markedet stadig nedgang. Der kan stadig opnås lavere spotpriser sammenlignet med kontraktpriser, hvilket tyder på overkapacitet i udbuddet. På trods af let faldende transportomkostninger og stadig høje rente- og leasingomkostninger er incitamentet til naturlig udvikling og fornyelse af flåden til mere miljøvenlige køretøjer desværre ikke særligt stærkt.

I den nuværende situation stræber virksomheder efter bæredygtig transport og en miljøvenlig profil. Ambitionerne er høje og støttes af EU-krav. På lang sigt er der potentiale for en flaskehals på dette område, når markedet vender, og efterspørgslen igen stiger. Oliepriserne synes at have været i en stabil periode i den seneste tid.

Søfart

Houthi-militserne fortsætter med at angribe skibsfart i Det Røde Hav, hvilket skaber en fortsat kaotisk og ustabil situation. Rederierne havde annonceret prisstigninger fra april. Resten af branchen var skeptisk, da efterspørgslen forblev lav. Sidste uge modtog vi information om, at Kina besætter enorme kapaciteter på containermarkedet for at transportere elektriske biler fra Kina til Europa og USA. Dette fører ikke kun til prisstigninger på ca. 400,00 $/container (40 ft.), men hvad der er endnu værre: Det skaber store problemer med tilgængeligheden af ledig kapacitet.

Luftfragt

Luftfragt formår at holde priserne oppe. Især varer fra Bangladesh, Pakistan og Indien er blevet omlagt til luftfragt i de sidste en til to måneder, som en direkte konsekvens af situationen i Det Røde Hav. Denne rute ankommer til Dubai, hvor der naturligt er et knudepunkt for distribution af varerne i hele Europa.

Dubai blev for nylig også ramt af en voldsom storm. Hele 162,8 millimeter regn faldt på kun 30 timer. Dette svarer til mere end et års nedbør og gjorde det naturligvis umuligt at opretholde daglige operationer ind og ud af Dubai. Derfor er der endnu mere pres på forsendelser gennem Dubais knudepunkt i form af længere transit tider og højere priser.

Skrot 

Skrotpriserne er gået fra en længere stabil periode til stigning. Skrot står over for øget efterspørgsel på globalt plan, hvilket medfører en stabilisering af priserne og nu med en stigende trend. Kilder fra Asien fortæller, at det bliver sværere at skaffe skrot til smelteværkerne, især når det gælder den rette kvalitet af skrot. Vi vil gerne fremhæve, at skrot spiller en nøglerolle i den grønne dagsorden for rustfrit stålindustrien og derfor vil blive en kritisk råvare over tid.

Nyheder på produktniveau

Stangstål

Generelt er forsyningssituationen for stangstål meget stabil i øjeblikket. For nogle europæiske producenter kan vi se meget korte leveringstider på ca. 2-3 måneder. Priser og leveringstider fra Asien forbliver også stabile, og ordrer, der placeres nu, vil blive leveret inden oktober-kvoten begynder. Det er bemærkelsesværdigt, at Safeguard-kvoten for april ikke blev fuldt udnyttet i de første dage, som vi tidligere har set med andre kvoter. Dette skyldes hovedsageligt forsinkelser i ankomsten af containerfartøjer.

Rør (sømløse)

Inden for sømløse rør forbliver forsyningssituationen også stabil. Vi ser relativt korte leveringstider fra europæiske producenter, mens leveringstiden fra Indien forbliver stabil med 6-8 måneder. Alt i alt er der ingen større bekymringer på dette produktområde.

Rør (svejste)

Når vi ser på situationen for svejste rør, har vores rørproducenter stadig relativt høje lagerbeholdninger, hvilket svarer til god tilgængelighed og kort ventetid, når vi taler om standardvarer. Vi ser flere kundesegmenter med god aktivitet. Der kan være en effekt, når vi ser på JUN/JUL-24 på grund af manglende produktion af coil-materiale.

Fittings og flanger

Priserne på fittings fremstillet af rør er stadig ret stabile, selvom priserne på svejste rør stiger. Dette vil komme med en lille forsinkelse. Samtidig stiger priserne fra Asien på fittings meget, da priserne på råmaterialer og valuta stiger.

Tilgængeligheden af vores standardkvaliteter - 4307, 4541, 4404 og 4571 - er god. Selvom transporttider for varer fra Asien stadig er forlængede, er vores lagerbeholdninger tilfredsstillende på tværs af alle standarddimensioner.

Plader

Siden vores sidste markedsanalyse i februar i år er der sket meget inden for denne kategori, især i Europa, hvor Outokumpu har været i strejke, og Acerinox stadig er i strejke, nu i sin 13. uge. Vi er noget overraskede over den minimale effekt, vi hidtil har set, da al logik antyder, at priserne vil stige markant, når ca. 50% af produktionen i Europa er ude af markedet i en længere periode. Tilgængeligheden er meget udfordret, og vi hører om mange, der har fået udskudt deres åbne ordrer, og vi oplever igen begrænsninger i, hvor meget vi kan bestille fra værkerne. Når flere udnytter 100 % af deres kapacitet, kan der naturligt opstå udfordringer i den proces og leveringssikkerheden. Vi er sikre på, at vi endnu ikke har set den fulde effekt af manglen på produktion, og så skal vi huske på at strejken ved Acerinox stadig er i gang.

Prisudvikling


Vi mener stadig, at priserne vil stige i de kommende måneder. Det skyldes bl.a. følgende årsager:

  • Nikkelkursen er under et rimeligt niveau og er gået i en opadgående tendens. Ifølge Mintec vil kursen for det kommende år stige til et gennemsnitligt interval på 18.000 - 22.000 USD/MT, og vi har netop set et gennembrud på 19.000 $/ton-markeringen.

  • Mintec har ændret deres rådgivning om hedging af rustfrit stål til: Plan - der dækker resten af Q2-2024.

  • Vi forventer at se et niveau på +3.100 €/ton for SS-CR 304.

  • Mintecs rådgivning om nikkel er ændret til fuld hedging (fra et slutbrugerperspektiv).

  • Den aktuelle situation i Det Røde Hav betyder længere leveringstider og markant højere priser for produkter uden for Europa.

  • Strejken hos Acerinox fortsætter stadig.

  • Længere leveringstider/begrænsninger fra EU-producenter af rustfrie coils. Som følge heraf har ca. 50% af den europæiske produktion af plader været ude af markedet i mindst 2 måneder (Acerinox kører på den 13. uge).

  • Priserne på rustfrit stål skrot stiger.

  • Priserne fra Asien stiger også.

Så for os er prisstigninger den eneste logiske konklusion.

Konklusion

Vi ser helt sikkert på et marked, hvor alle, eller i det mindste alle vores europæiske kunder og partnere, venter på meddelelsen fra ECB om deres plan for renten for den kommende periode. Vi hører fra mange aktører på markedet, at efterspørgslen er der, men der hersker en “vent og se” mindset i den nuværende fase. Så hvis vi ser lavere rentesatser og inflation, vil vi sandsynligvis se en god stigning i væksten i EU. Damstahl vil samtidig sikre, at vi har tilstrækkeligt materiale på lager, også med henblik på de efterfølgende virkninger af den reducerede produktion fra både Outokumpu og Acerinox.

Henrik Ørskov

Director, Nordic CPO
hoe@damstahl.com

Bliv klogere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret på bl.a. markedstrends, produktnyheder og værdifuld viden om rustfrit stål.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Læs mere om vores persondatapolitik her