Loading...Loading...

6. marts 2024 Henrik Ørskov, Jan Knaak

Markedstrends for rustfrit stål - Marts 2024

Få et nærmere kig på den aktuelle markedsudvikling inden for rustfrit stål og hold dig opdateret om situationen inden for CBAM, udviklingen i råvarepriser, energi og transport samt tilgængeligheden af de forskellige produktgrupper. Læs vores markedsanalyse her.

Generelle markedstendenser

Indtil nu har 2024 demonstreret en lovende start på markedet med hensyn til solgt tonnage, der er dog stadig en vis usikkerhed om den fremtidige udvikling inden for rustfrit stål. Priserne på plader og svejste rør oplever en stigning, og snart forventes stangstål fra Indien også at stige på grund af de høje skrotpriser og den komplekse fragtsituation i det Røde Hav.

Det bliver spændende at se, hvordan Kina genstarter efter det kinesiske nytår, og om efterspørgslen der også begynder at stige igen. Dette vil potentielt føre til højere priser på eksportvarer.

I det følgende dykker vi ned i en række spændende emner, der kaster lys over forskellige aspekter af vores industri og giver retningslinjer for det nuværende marked.

Prisudvikling

Nikkel (LME 3 måneder)

Nikkel har haft en stabil start ind i 2024, hvilket ikke er sædvanligt i sammenligning med de seneste år, hvor Nikkel har været den mere volatile råvare når det gælder rustfri stål. Prisen ligger i øjeblikket på 17.000 $/ton (28.02.24), og den forbliver omtrent på samme niveau, som vi har set de sidste tre måneder. Der går rygter om, at minedriftsselskaberne ikke vil kunne operere med overskud, hvis prisen på Nikkel falder under 16.000 $/ton, men dette gælder kun for minedrift uden for Indonesien.

Da Indonesien nu er blevet verdens største leverandør af Nikkel, er udbuddet stadig solidt og i tråd med efterspørgslen – selvom den type Nikkel, der produceres i Indonesien, er af lavere kvalitet i forhold til produktionen af rustfrit stål.

Krom

Prisen for krom er fortsat fastsat for første kvartal af 2024 på et niveau af 1,44 $/lb. – og det er vanskeligt at lave en nøjagtig prognose for denne råvare. Rygter går på, at der er tilstrækkelig kapacitet af krom, der matcher markedets efterspørgsel, men samtidig modtager vi stadig rapporter om kritisk energiforsyning i Sydafrika, hvilket skaber betydelige udfordringer for produktionen af krom.

Ferromolybdæn

Efter ’rallyet’ i begyndelsen af 2023 er ferromolybdæn forholdsvis stabilt ved starten af 2024 med værdier mellem 45.000 og 47.000 €/ton. Dette driver ikke priserne op endnu, men gør planlægning og prissætning markant lettere sammenlignet med situationen for et år siden.

CBAM

CBAM er blevet diskuteret mange gange allerede i 2023. Nu, hvor mekanismen er på plads, og alle online-platforme mere eller mindre kører, kan vi endelig se den faktiske arbejdsbyrde bag foranstaltningen. Vi vil gerne gøre det klart, at vi hos Damstahl generelt støtter foranstaltninger til fordel for EU - måden de bliver implementeret på, skal dog være mere brugervenlig og lettere at praktisere. Dette er endnu ikke tilfældet med CBAM.

Heldigvis, og som en del af vores grønne dagsorden begyndte Damstahl allerede for tre år siden at indsamle CO2-data fra vores leverandører. Selvom det ikke automatisk betyder, at vi har været fuldt ud forberedte på CBAM i sig selv, har vi allerede grundige indsigter i dataene, hvilket gør os i stand til at evaluere de leverede oplysninger.

Status på fragtsituation

Vejtransport

Mange forstyrrelser såsom aflysninger og forsinkelser har præget markedet for vejtransport på tværs af Europa i begyndelsen af 2024.

Januar var præget af strejker og protester, der spredte sig over hele Tyskland. Primært koncentrerede strejkerne sig om vigtige knudepunkter, såsom indgangen til Hamborgs havn, der som resultat blev blokeret i en længere periode. Årsagen var adskillige parallelle protester vedr. løn og arbejdsvilkår, som blev iværksat af den tyske togførerforening (GDL), den tyske landbrugsforening (DBV) og foreningen for vejfragttransport, logistik og bortskaffelse (BGL). Alle former for transport blev i den forbindelse påvirket.

Februar bød også på strejke i Finland, der blev iværksat som en protest mod den finske regerings arbejdsmarkedsreform og besparelser. Transport- og logistikknudepunkter blev også her påvirket. Spanien blev også strejke-ramt, hvor landmænd blokerede vejene med deres traktorer.

Søfragt

Situationen omkring Rødehavet synes at være blevet løst ved at lede containerfragtskibe syd om Afrika. Ifølge de seneste meddelelser fra Maersk og andre rederier, forbereder rederierne sig generelt på, at skibstrafik gennem Rødehavet ikke kan genoptages i år. Rederierne tilpasser nu deres tidsplaner til nye ruter. Desværre medfører det en længere transitperiode for asiatiske varer for at nå Nordeuropa og ikke mindst et større CO2-fodaftryk.

Adskillige brancher i forsyningskæden bliver reddet af den fortsatte lave efterspørgsel fra deres kunder, så "tomme hylder" som under Corona-æraen forventes ikke trods den forlængede transit tid. Fragtraterne er skudt i vejret som følge af situationen. På trods af små fald i SCFI-raterne i ugerne op til kinesisk nytår, er niveauet stadig forholdsvis højt. Desværre synes der at være ’flaskehals’ med hensyn til udstyr og kapacitet, hvilket kan opretholde et pres på priserne.

Energiomkostninger

Energiomkostninger udgør ikke udfordringer pt – priserne på naturgas holder sig på et stabilt, men lavt niveau, hvilket i stor udstrækning svarer til det, vi så før krigen på omkring 23,00 €/MWH leveret til NL. Fra værkerne får vi heller ingen meldinger om stigende energiomkostninger – og da vintersæsonen er ved at være ovre, forventer vi ikke, at energitillæggene vender tilbage på kort sigt.

Skrot

Priserne på skrot er en af de materialepriser, der har været stigende siden begyndelsen af 2024. Hovedårsagen til stigningen skyldes situationen i Rødehavet, som begrænser strømmen af materialer fra EU til Asien. Det resulterer i, at asiatiske stålværker oplever vanskeligheder med at skaffe den rette mængde og kvalitet af skrot til deres produktion. Derudover har CBAM allerede haft en effekt, hvilket betyder, at flere og flere stålværker undersøger brugen af en højere andel af skrot i deres produktion for at imødekomme de lavere CO2-grænser.

Og når vi tillægger, at adskillige lande har eksporttariffer eller kvoter for skrot, bekræfter det blot, hvad vi hører, når vi taler med skrotforarbejdere i EU. De fortæller os, at nogle af EU-værkerne kæmper for at finde tilstrækkeligt med skrot. Denne situation har vi fået yderligere bekræftet af et EU-værk med eget genanvendelses-/forarbejdningsfirma.

Samtidig oplever vi f.eks. Ugitech, vores nordiske partner indenfor stangstål, der producerer med op til 95% skrotindhold for at reducere CO2-udledningen med 70%. Det øger selvsagt efterspørgslen efter skrot.

Alle disse faktorer kombineret fortæller os, at vi skal følge prisen og tilgængeligheden af skrot, når vi forsøger at forudsige udviklingen inden for rustfrit stål. Dermed bliver skrotpriserne grundlæggende vigtigere for prisen på rustfrit stål end nikkel.

 

 

Nyheder på produktniveau

Stangstål

I øjeblikket er forsynings- og efterspørgselssituationen på stangstål vel afbalanceret. Nedtrapningen i 2023 skaber huller i lagrene hos distributørerne i EU, men takket være tilstrækkelige lagerbeholdninger kan lagerne hurtigt genopfyldes efter behov. De første værker i EU melder i øjeblikket om længere leveringstider, især når det drejer sig om smedet stangstål og materiale produceret i martensitiske kvaliteter.

Fra Asien er leveringstiderne i øjeblikket let forlænget på grund af skibenes transit tid mod vest, men produktionskapaciteten i Asien er mere end tilstrækkelig til at imødekomme den nuværende efterspørgsel fra EU.

Rør

Når det kommer til sømløse rør, ser vi, at både leveringstider og priser forbliver forholdsvis stabile, hvilket er interessant idet disse produkter er mindre volatile sammenlignet med de øvrige produkter, der nævnes her. Derfor er lager- og forsyningssituationen stort set under kontrol, og vi er i stand til at imødekomme efterspørgslen.

Når vi undersøger situationen med svejste rør, har vores rørværker stadig relativt høje lagerniveauer, hvilket betyder god tilgængelighed og korte leveringstider, især når det drejer sig om standard dimensioner.

I øjeblikket er prisniveauet den største bekymring for alle rørværker i EU. Det ligger under deres produktionsomkostninger, og rør bliver solgt til priser lavere end dem, der gælder for plader. Dette er åbenlyst ikke en bæredygtig fremgangsmåde. Derfor stiger priserne.

 

Plader

Generelt set startede 2024 bedre end forventet og på et lidt højere niveau end ved udgangen af 2023. Vores værker har oplevet en god tilgang af ordrer, selvom der ikke har været meget positiv feedback fra markedet. Især for koldvalsning har ordretilgangen været ekstremt positiv.

Lige nu er vi meget spændte på, om dette vil fortsætte, eller om det har været effekten af "destocking" både hos distributører og slutbrugere.

Samtidig er vi spændte på konsekvenserne af den nuværende strejke hos Acerinox, hvor vi selvfølgelig tager alle nødvendige forholdsregler, og det samme gælder strejkerne, der har fundet sted i Finland.

Fittings og flanger

Lige nu er tilgængeligheden af fittings og flanger generelt relativ stabil. Vi ser ingen ændringer i leveringstiderne, så udover de potentielle udfordringer, der kan opstå på grund af situationen i Rødehavet, er der ingen væsentlige ændringer. Priserne er begyndt at bevæge sig, og flanger har allerede oplevet en stigning, hvilket er naturligt, da de normalt følger stangstål. Fittings har været stabile i noget tid, men leverandørerne taler nu også om prisstigninger på grund af bevægelserne fra rørværkerne. Samlet set oplever vi en stabil forsyning af fittings, men med stigende priser i øjeblikket.

Prisstigninger

Efter 22 måneder med faldende priser på rustfrit stål ser det nu ud til, at situationen er ved at vende. Grundlaget for prisstigninger omfatter mange begivenheder, som beskrevet i de følgende overskrifter:

  • Nikkelprisen ligger i øjeblikket under et rimeligt niveau og forventes at stige. Ifølge Mintec forventes nikkelprisen for det kommende år at ligge i et gennemsnitligt interval på 18.000-22.000 $/ton, efter en periode med priser, der har testet grænsen på 15.000 $/ton.
  • Den aktuelle situation i Det Røde Hav resulterer i længere leveringstider og markant højere priser for produkter uden for Europa.
  • En transportstrejke i Finland kan føre til distributionsproblemer fra et af de største værker inden for stangstål og plader.
  • En strejke hos Acerinox i Spanien betyder længere leveringstider og generel usikkerhed omkring leverancer.
  • Som konsekvens kan op til 50-60% af den europæiske produktion af stangstål og plader blive påvirket af udfordringer i forsyningskæden.
  • Rørværkerne opererer stadig med betydelige tab, hvilket betyder, at profilrør stadig sælges til priser, der er lavere end for plader, hvilket naturligvis er uholdbart.
  • De europæiske stangståls-producenter står over for et enormt pres fra Asien og et faldende legeringstillæg. For at bevare europæisk produktion er det nødvendigt at vende den nuværende nedadgående tendens.

Derfor er det tydeligt, at alle priser skal stige i de kommende uger/måneder, og hos Damstahl har vi allerede medio februar taget de første skridt i den retning og vil introducere endnu en prisstigning fra 1. marts.

Konklusion

Alt i alt ser vi frem til et meget spændende 2024, der allerede er præget af forskellige geopolitiske udfordringer, der bidrager til usikkerheden omkring udviklingen i den europæiske økonomi. Heldigvis ser vi flere markedssegmenter med vækst, og vi vil udvide og styrke vores fokus på bæredygtighed og digitalisering for at kunne skabe størst mulig værdi for vores kunder og partnere i 2024.

Henrik Ørskov

Director, Nordic CPO
hoe@damstahl.com

Bliv klogere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret på bl.a. markedstrends, produktnyheder og værdifuld viden om rustfrit stål.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Læs mere om vores persondatapolitik her