Loading...Loading...

CSR & Bærekraft

Hos Damstahl ønsker vi å utgjøre en forskjell

Hos Damstahl er vi veldig klar over vårt ansvar som en ledende forhandler av rustfritt stål, også mot samfunnet rundt oss. Vi ønsker å bidra positivt til utviklingen av de lokale samfunnene vi driver vår virksomhet i. I tillegg til dette, jobber vi hardt mot å skape et godt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte og begrense vår innvirkning på miljø og klima.

En integrert del av vårt CSR-arbeid er at det skaper verdi for Damstahl og våre interessenter – inkludert våre kunder, leverandører, ansatte, eiere og samfunnet, både lokalt og nasjonalt. Derfor er hele arbeidet som dreier seg om vårt samfunnsansvar en integrert og naturlig del av selskapet. Naturligvis er vårt CSR-arbeid basert på vår støtte til de 10 prinsippene i FNs Global Contact, samt FNs mål om å være bærekraftig.

Om du ønsker å vite mer konkret om hvilke tiltak som er tatt, ta kontakt med oss.

Damstahlskalkulator er et stort gjennombrudd i bransjen, og gir omfattende for å støtte bedrifter i nøyaktig klimamåling og rapportering av deres karbonfotavtrykk.

Med dette verktøyet kan du se din bedrifts totale karbonavtrykk og få en oversikt over hvordan utslippene er delt inn i ulike kategorier som energi, transport og kjøp.

Klimakalkulatoren er basert på den internasjonale klimagassprotokollen, som vil vise hvordan bedriftens karbonavtrykk er allokert i scope 1, 2 og 3.

Disse dataene kan brukes til din organisasjons årlige klimaregnskap og for rapportering under fremtidig CSRD-lovgivning.

lære mer om dette og prøv det