Loading...Loading...

Vår historie

Basert på kunnskap og helsefokus

Historien om Damstahl går tilbake til 1947 og forholder seg til ambisjonen til vår grunnlegger, den tyske ingeniøren og senator Henry J. Ehrenberg, å redusere den ekstremt høye barnedødeligheten i etterkrigsårene. I sitt første selskap, Neue Molkereitechnik GmbH, utviklet Ehrenberg en ny produksjonsmetode som gjorde det mulig å produsere beslag i smidd rustfritt stål. Denne oppfinnelsen forbedret hygienen i produksjonen av meieriprodukter drastisk og vekket raskt oppmerksomhet.

Verdensomspennende aktiviteter
Bryggeriene oppdaget snart mulighetene i den nye produksjonsmetoden. Imidlertid ønsket de ikke å drive forretning med en leverandør som var tilknytning til meieriet industri. Derfor endret Ehrenberg navnet på selskapet til NEUMO. De neste årene ble flere selskaper inkudert med et vidt utvalg av verdensomspennende næringer, og sammen utgjør de NEUMO-Ehrenberg-gruppen.

Spesialitet i rustfritt lagerhold
I 1960 var forbruket av rustfritt stål så stort at Ehrenberg bestemte seg for å samle alle aktiviteter med fokus på rustfritt lagerholding og distribusjon i et nytt selskap. Opprinnelig var navnet på selskapet Dam Stahlhandelsgesellschaft inspirert av stedet hvor Dam Straat ligger nær Dam Platz i Amsterdam. I 1969, da Ehrenberg ønsket å utvide sin forretningsaktivitet til Danmark, oppstod det imidlertid et problem. I Danmark var navnet Dam et beskyttet etternavn som betyr at det ikke kunne registreres i det danske firmaregisteret. Derfor ble det valgt et ord i stedet - nemlig den mer idiomatiske Damstahl.