Loading...Loading...

Damstahl's Whistleblower portal

Som en del av vår visjon er vi forpliktet til å arbeide med fundamentale menneskelige verdier og med høy etisk stander.

Det er derfor naturlig for oss å tilby våre ansatte, kunder og leverandører mulighet til å rapportere uregelmessig adferd eller handlinger som er i strid med loven og eller etiske verdier.

Hvis du ønsker mer informasjon eller adgang til vår Whistleblower politikk eller ønsker å rapportere inn, kan du klikke på linken til høyre og følge instruksjonene videre.


All rapportering vil bli behandlet konfidensielt