Loading...Loading...

CO2-beregner

Med en avansert CO2-beregner kan Damstahl vise deg hvordan individuelle leveranser av rustfritt stål påvirker bedriftens karbonavtrykk.

CO2-beregner viser CO2-påvirkningen av en bestemt mengde rustfritt stål på en forståelig måte, alt etter hvor stålet har sin opprinnelse og produsjonssted. På denne måten er det tydelig å se forskjellen på f.eks. leveranser fra henholdsvis Asia og Europa. Beregningen tar utgangspunkt i data fra stålverkene, transportprosesser og hos oss som grossist. Bak tallene ligger en lang rekke informasjon som både er basert på offisielt statistikkmateriale og informasjon fra øvrige samarbeidspartnere.
For å gjøre omfanget av CO2-belastningen enda tydeligere, tilbyr CO2-berergnere en "oversettelse". Her sammenlignes CO2-avtrykk fra konkrete leveranser med hva den ville svare til i f.eks. kilometer kjørt i personbil eller et spesifikt eksempel fra vanlige daglige aktiviteter.