Loading...Loading...

Om Damstahl

People & Digital

Damstahl är ett familjeägt företag med mer än 300 anställda, verksamma i fler än 10 europeiska länder. Som en del av NEUMO Ehrenberg Group är vi en global sparringpartner för kunder i den rostfria stålindustrin. Vår stolthet ligger i det värde vi tillför ditt företag. Våra tjänster inom rostfri kunskapsdelning, stöttning inom hållbarhet, kompletta logistiklösningar inklusive lokala lager, och våra digitala tjänster involverar alla DEN viktigaste faktorn, människor.

People & Digital i den ordningen, valet är ditt – välkommen till Damstahl.

Finansiella nyckeltal

(EURm)

Finansiella nyckeltal
Omsättning
Eget kapital
Årets resultat
2021
2020
2019
2018
2017
2016
296,2
252,4
275,9
259,9
252,8
209,9
115
93,1
91,7
89,7
84,9
80,2
23,2
2,5
3,7
7,1
7,5
4,3

Vårt SMILE lyfter oss mot nya höjder

På Damstahl vill vi gärna vara kända för vårt SMILE: Stolthet, Mod, Idékraft, Livslust och Engagemang. Vi tror på:

Stolthet

Att bli sedd och uppskattad är vägen till stolthet över att jobba på Damstahl. Den stoltheten är en drivkraft som vi vill att våra kunder ska uppleva när vi tar ansvar för allt som rör våra affärer och samarbeten – på alla nivåer.

Mod

Det krävs mod för att ta nästa steg, tro på sina idéer, lyssna på sin intuition och ta ansvar. Mod driver utveckling och därför fokuserar vi på att skapa en trygg och stimulerande miljö där medarbetarna har utrymme för att vara modiga.

Idékraft

Den största kraften är idékraften. Damstahl bygger på en bra idé. Därför vet vi att nytänkande och goda idéer skapar konkurrensfördelar – för våra kunder och för oss.

Livslust

Livslust ger vardagen mening och färg. Den bidrar till det positiva samspel vi har när vi möter våra kunder, när vi arbetar med kollegorna och har trevligt tillsammans. Lusten att dela erfarenheter och lära oss nya saker gör att vi växer och når våra mål – de personliga, avdelningens och hela företagets affärsmål.

Engagemang

Genom vår stolthet, mod och idékraft sänder vi en tydlig signal till våra kunder.

Vi vill överträffa kundernas högt ställda förväntningar och skapa värde för både dem och oss själva. När vi lyckas känner vi ett engagemang och en livslust som vi gärna delar med våra kunder och samarbetspartners.

Vision & mission

Vår vision är ledstjärnan för vårt arbete, medan vår mission talar om vad vi gör och för vem. Eller vårt existensberättigande, om du så vill.

Vision

”Med utgångspunkt i familjeägda Neumo-Ehrenberg-Group bedriver vi vår verksamhet utifrån grundläggande mänskliga värderingar och höga etiska normer. Vi strävar efter att

 • vara förstahandsleverantör av rostfritt stål inom våra kundsegment
 • vara den mest attraktiva partnern för våra leverantörer
 • vara det företag i branschen som, i varje enskilt land, har högst arbetsglädje och medarbetartrivsel

säkerställa våra kunders tillgång till miljövänliga produkter och driva en verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.”

Mission

Vårt mål är att skapa mervärde för våra kunder och få dem att sätta Damstahl främst, genom att

 • dela vår kunskap för att tillsammans utveckla nya affärsmöjligheter och främja användningen av rostfritt stål
 • ge rätt kvalitet
 • ge rätt leveranstid
 • bidra till kundens kostnadseffektivitet
 • erbjuda ett brett och djupt produktsortiment.

Vårt mål är att skapa mervärde för leverantörerna och få dem att sätta Damstahl främst, genom att

 • dela vår kunskap med leverantörerna och tillsammans skapa merförsäljning av rostfritt stål
 • betala i tid
 • hålla våra avtal och på alla sätt vara en pålitlig affärspartner.

Vi vill göra arbetet intressant för våra anställda och göra våra medarbetare intressanta, genom att

 • vi ger utrymme för initiativ, nytänkande och utmaningar
 • arbetet präglas av omsorg och kvalitet
 • det är alla medarbetares plikt att vara tillmötesgående och bidra till en god stämning
 • medarbetarnas utveckling är grunden för Damstahls framtid
 • vara tillmötesgående och bidra till en positiv arbetsmiljö med ett SMILE.

Vi vill bidra positivt till den globala miljöpåverkan genom att

 • prioritera miljön högt när vi beslutar om investeringar och processoptimeringar
 • visa och vägleda våra kunder om hur deras val av material och leverantör kan påverka miljön
 • ställa krav på våra leverantörer för att öka transparensen kring hur de bidrar till miljöpåverkan i tillverkningsprocessen
 • stödja miljöfokuserade projekt på områden som ligger nära våra egna.

Goda skäl att samarbeta med Damstahl

Rostfritt stål är bara rostfritt stål. Eller? När ni väljer Damstahl som er affärspartner kommer ni snabbt att uppleva att mycket mer står på spel. Ni går in i en personlig relation där vi bidrar till hela er värdekedja genom innovativ kunskap, rådgivning, logistik, en rad digitala lösningar, hållbara lösningar etc.

 • Vi utvecklar ny kunskap om rostfritt stål.
 • Vi använder vårt kunnande i utvecklingen av målinriktade och innovativa lösningar för ert företag.
 • Vi delar med oss av vår kunskap om rostfritt stål genom rådgivning, analyser, utbildning etc.
 • Vi tillhandahåller ett flexibelt fjärrlager med snabba leveranser.
 • Vi levererar de kvaliteter och dimensioner som uppfyller just era behov.
 • Vi inser värdet av att göra det lilla extra för våra medarbetare – och vet att de kommer att göra exakt detsamma för er.
 • Vi driver vår verksamhet så att den har så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Vi tänker och investerar långsiktigt för att du ska veta var vi står.
 • Vi vill vara ert förstahandsval som partner i rostfritt stål-branschen.
 • Vi vill bedömas utifrån våra handlingar, inte våra ord.