Loading...Loading...

June 13, 2023

En sammanslagning för dig som kund

On Your Side. På Damstahl är vi fast beslutna att förse våra kunder med ett brett produktsortiment och den bästa servicen inom den rostfria industrin. Därför är vi glada över att kunna presentera en ny division som helt fokuserar på Flow Components. Den nya divisionen grundas i ett strategiskt initiativ som syftar till att stärka vårt erbjudande och befästa vår position som en pålitlig partner på marknaden.

Med kollegor stationerade i både Danmark och Tyskland är avdelningen unikt positionerad för att utnyttja kombinerad expertis och kunskap som syftar till att nyansera vårt erbjudandet. Genom att utnyttja styrkorna i båda teamen kan vi leverera ökat värde och support till våra kunder i hela Europa.  

  

Anders Jensen, Kommersiell Direktör för Flow Components, betonar betydelsen av den nya avdelning: "Etableringen understryker vårt engagemang i att alltid sätta kunden först. Sammanslagningen innebär att vi samlar våra resurser och vår expertis under ett tak och kan möta våra kunders behov på ett mer nyanserat och heltäckande sätt."  

  

Jensen berättar: "Vårt mål är naturligtvis att optimera våra interna processer för att öka effektiviteten och spara pengar för våra kunder. Men det är också viktigt att föra människor och vår värdekedja närmare varandra, med andra ord: att skapa värde för alla i leveranskedjan."  

Jan Knaak, COO/inköpsdirektör för Centraleuropa, tillägger: "Uppstarten av divisionen ligger i linje med vår kundcentrerade affärsstrategi. Genom att centralisera våra insatser kan vi förstå och svara på marknadens krav på ett bättre sätt. Genom förändringen ser vi till att våra kunder får rätt produkter vid rätt tidpunkt, med stöd av både vår spetskompetens och heltäckande tjänster." 

 

Så vad innebär den här nya divisionen mer konkret för mig som kund?  

  

- Hög expertisnivå: Med en djup förståelse för Flow components kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för väldigt specifika krav.  

- Ännu djupare produktportfölj: Vårt omfattande produktsortiment ger dig möjlighet att hitta rätt produkter oavsett projekt, allt på ett och samma ställe.   

- Konkurrenskraftiga priser: Genom att effektivisera våra interna processer och utnyttja vårt breda nätverk av leverantörer kan vi säkra konkurrenskraftiga priser för våra flow components.  

- Effektivare verksamhet: Med kortare beslutsvägar och fokuserade inköpsstrategier kan vi påskynda order och minimera ledtiderna. 

- Kunskapsdelning: Med vår mångåriga erfarenhet och vår spetskompetens inom området vill vi hjälpa dig att utnyttja den fulla potentialen i vårt produktsortiment. 

 

Om du har frågor eller vill utforska vårt breda sortiment av flow components, kan du få en enkel överblick i vår webbshop eller kontakta din säljare. 

Anders Jensen

Commercial Director - Flow Components
anj@damstahl.com

Anders Bergstrand

Project Manager - Flow Components
abe@damstahl.com

Henrik Römming

Head of Flow Technology
hero@damstahl.com

Jan Lindegaard Hansen

Product Specialist - Flow Components
jlh@damstahl.com

Ray Van Der Sluys

Product Specialist - Fittings & Flanges
ravs@damstahl.com

Viktor Blank

Product Manager - Fittings & Flanges, Industry
vibl@damstahl.com