Loading...Loading...

CSR & hållbarhet

Vi vill göra skillnad

Damstahl vill inte bara göra skillnad för våra kunder, vi vill också göra skillnad för samhället.

Vi är väl medvetna om den roll och det ansvar vi har som grossistföretag i förhållande till samhället omkring oss. Vi har en vilja att positivt bidra till utvecklingen inom de områden där vi verkar, att skapa en god och säker arbetsmiljö för våra medarbetare samt att begränsa vår klimat- och miljöpåverkan. En central del av vårt CSR-arbete handlar om att skapa värde för Damstahl och våra intressenter - inklusive kunder, leverantörer, anställda, ägare och samhället - såväl lokalt som globalt.

Samhällsansvar är därför en integrerad och naturlig del av vår verksamhet och utgår från FN:s globala mål. 

Vi arbetar löpande med dessa tre globala mål.

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
12: Hållbar konsumtion och produktion
13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatkalkylatorn

Damstahls klimatkalkylator är ett stort genombrott inom branschen, som den första kalkylatorn med generell och produktspecifik utsläppsdata. Kalkylatorn bidrar med omfattande och nödvändig klimatdata i syfte att förenkla rapporteringen av koldioxidutsläpp i allmänhet och i enlighet med CSRD.

Beta-versionen är nu tillgänglig på Damstahls hemsida och intresserade parter uppmanas att testa och återkoppla med feedback före den officiella lanseringen.

Observera att klimatkalkylatorn är optimerad för PC/Mac och inte fungerar på en mobiltelefon eller surfplatta.

Till verktyget!

Damstahl Sverige skänker varje år ett bidrag till en hjälporganisation. Våra medarbetare lämnar in förslag på vilka hjältar som de anser bör uppmärksammas och bland de nominerade väljs en organisation ut.

Vi har hittills skänkt pengar till:

  • Rädda Barnen
  • Läkare utan gränser
  • Min stora dag
  • Autism- och Aspergerförbundet
  • Hand in hand
  • Barncancerfonden